Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

                      MİSYONUMUZ
 
Konaklama sektöründe yeniliklere adapte olarak, sürekli kendimizi geliştirmek ve siz değerli misafirlerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun fiyat seçenekleri ile cevap vermektir. Tüm bunları gerçekleştirirken ana hedefimiz, turizm’ de sürdürülebilirlik ilkelerinden ödün vermeden çevreye, insana ve doğaya maksimum fayda sağlamaktır.
 
                       VİZYONUMUZ
 
Sürdürülebilirlik konusunda ve kalite’ de misafir memnuniyetinde yaratmış olduğumuz fark ile sektörün öncüsü olmak
 
              TEMEL DEĞERLERİMİZ
 
•      Konuklarımıza kusursuz deneyim yaşatma konusunda tutkuluyuz.
•      Sorumluluk, saygı ve dürüstlük bizler için çok önemlidir.
•      Etik değerlere, ticaret ahlakına bağlıyız.
•      İnsan değerine inanır ve insana yatırım yaparız.
•      Misafir memnuniyeti bizim için her zaman ön plandadır.
•      İçinde bulunduğumuz çevre, doğal kaynaklar ve insan kaynakları için sürdürülebilirlik her zaman odak noktamız olmuştur.
•      Yasal dayanaklara uymak her zaman birinci önceliğimizdir.
•      Sürdürülebilirlik konusunda çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık-güvenlik, risk ve kriz yönetimi konuları önceliğimiz olmuştur. Ve bu konuda koyduğumuz hedefler dahilinde sürekli iyileştirmeyi bir borç biliriz.
•      Bizler yaptığımız her işte ekip halinde çalışıyoruz.
•      Personelimiz donanımlı ve güler yüzlüdür.
•      Hızlı ve disiplinli çalışıyoruz.
 
                    SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ
 
                                                   YASAL GEREKLİLİKLER
 
Tüm ürün ve hizmet süreçlerimizde yasal mevzuata ve hukukun üstünlüğüne saygı duyarak, Ulusal ve Uluslararası Kanunlara ve ilgili diğer kanunlara, kurumumuzun uymakla yükümlü olduğu diğer şartlara uygun hareket ediyoruz. Bu yasal gereklilikleri güncel olarak takip edip ilgili bakanlıkların tüm güncellemelerine kuruluşun hızlı adapte olması için çaba sarf ediyoruz
 
                                     PAYDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ VE İNSANA YATIRIM
 
Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve tüm paydaşlarımızın sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir. Sağlık ve güvenlik bilincini arttırmaya yönelik sürekli eğitimler verilmekte, riskler sürekli gözden geçirilmekte ve gelişen şartlar doğrultusunda riskleri azaltmaya yönelik teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve titizlikle uyguluyoruz. Yerel ve adil ticareti destelemek amacı ile tüm ürün ve hizmetler en yakın tedarikçiden satın almalar yapılmaktadır.
Tüm paydaşlar fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup kimseye dil,din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık yapmıyoruz. İnsan haklarının korunması temel kuralımızdır.
 
                                                  MİSAFİR MEMNUNİYETİ
 
Misafirlerimiz var olma sebebimizdir. Her türlü kaynaktan gelen tüm misafir öneri ve şikayetlerini takip etmek,  şikayetleri etik davranış kurallarına uygun şekilde çözümlemek ve misafirlerimizi bu konuda şeffaf şekilde bilgilendirerek şikayetleri kendimiz için fırsata dönüştürmeyi sağlıyoruz. Gerek online kanallar, gerekse kurum içerisinde birebir yapılan öneri ve şikayetler için mümkün olan en hızlı şekilde aksiyon başlatıp konu olan şikayetin tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz.
 
                                     ÇEVREYE SAYGI VE DOĞAL YAŞAMI KORUMA
 
Tüm faaliyetlerimizde doğal çevreyi korumaya olan bağlılığı ilke edinerek ve kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamayı, sıfır atık kapsamında atık miktarımızı azaltarak ve oluşanların da ekosistemin korunması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Bu doğrultuda; tüm atıklarımızı ilgili yerel idari ve anlaşmalı lisanslı firmalara teslim ediyoruz. Bu firmalardan almış olduğumuz ilgili makbuzları çevre bakanlığı çevsis sistemine işleyerek 0 atık projesi kapsamında atıkların azaltılması için gerekli projelere ve eylem planlarımız ile bu atıkların azaltılması için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz.
 
                                              ENERJİ TASARRUFU
 
Otelimizde enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak ve alternatif yenilenebilir kaynakları kullanımını araştırarak en yakın zamanda alt yapı yatırımları ile enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.
Konaklama başına tüm enerji tüketimi değerlerinin ilgili takip sistemlerine düzenli olarak girilmesi için çaba sarf ediyoruz.  
 
 
 
                                           GIDA GÜVENLİĞİ VE HİJYEN
 
Kalite ve gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler üretmek ve sunmak için gıda zinciri boyunca gıda güvenliği yönetim sistemini uyguluyor, hijyen şartlarını ön planda tutarak sürekli iyileştiriyoruz. İlgili tüm personelimiz bu konuda düzenli olarak eğitim almakta ve sağlık taramaları düzenli olarak yapılmaktadır. İlgili yerel idarelerin gıda ve hıjyen denetimleri kuruluşumuzda düzenli olarak yapılmaktadır.
 
                                              ÇOCUK DOSTU TURİZM
 
Çocuklarımız geleceğimizin yapıtaşları bilincindeyiz. Onların özgür ve güven içinde oldukları, hiçbir sömürüye maruz kalmadan büyümelerini önemsiyoruz. Onlar için özenle hazırladığımız alanda zekâ ve becerilerini geliştirmeye yönelik aktiviteler sunarken birlikte yer aldıkları gruplarda arkadaşlık ilişkilerini de güçlendiriyoruz.
Belirli dönemlerde çocuk eğitim vakıflarına ziyaretler gerçekleştiriyor. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu vakıflarda özel projelere destek oluyoruz.
 
                                   YEREL EKONOMİYE DESTEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK


Yerel ekonomiye olan katkının farkındayız, bu sebeple tedarikçilerimizin ve hammaddelerimizin %80’i  yereldir. Sürdürülebilir turizm için, daha az enerji, su, atık üreten, çevre dostu satın alma yapıyoruz. Tedarikçilerimiz bölgeye en yakın tedarikçilerden seçilmekte ve düzenli periyodlarda yerinde tedarikçi denetimleri yapılmaktadır.
 
 
                                          SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ
 
Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir  ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.
            Otelimiz yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini arttıracak her türlü girişime destek sağlamak adına her zaman hazırdır.
faaliyet göstermekte olduğumuz İstanbul’da topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.
İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.
Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinci ile yönetiriz.
Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz. Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.
Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk alanında otel standartlarında hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye ve bu yaklaşımların uygulanmasına özen gösteririz.
İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde çalışanlarımız için tüm önlemleri almış ve gerekli iş başı eğitimlerini konusunda uzman kişilerce ve yıllık eğitim programı çerçevesinde çalışanlarımıza sunulması konusunda ayrıca hassasiyet göstermekteyiz.
Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerini duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.
 
         KALİTE POLİTİKAMIZ
 
Otel olarak vizyonumuza ulaşmak yolunda;
 
Misafir beklentilerine üst seviyede karşılamak ve sektörde önce bir kuruluş olmak,
Kuruluş felsefesinin tüm personellerimizle oluşturup, sürekli gelişmeyi, iş yerine güveni ve misafirlerimizin beklentilerini aşan hizmeti sunmak,
Ulusal ve uluslararası mevzuat ve şartlara uygun; Gıda güvenliği risklerini önleyici yaklaşım ile gereken hassasiyeti göstererek hizmet vermek,
Misafirlerimizin ve personellerimizin gerek sağlık, gerek can güvenliğini, gerekse de iş güvenliklerini tehlikeye atabilecek tüm riskleri en alt seviyeleri indirerek bu kazaları önlemek,
Kaliteyi ölçülebilir hale getirmek, sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak ve hedefler belirleyip çalışanlarımızın ve yönetimin birlikteliğini sağlamak,
Otel olarak personelleri ile birlikte çevre bilincini oluşturmak, gelecek nesillere daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir çevre bırakmak öncelikli kalite hedeflerimiz arasındadır.
 
                                                ÇEVRE POLİTİKAMIZ
 
İçinde yaşadığımız çevrenin korunması ve sürekliliği için; Faaliyetlerimizi yürütürken çevreye olumsuz etkileri, olası tehlikeleri tespit ederek, içinde yaşadığımız çevreyi ve doğayı korumak için doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmakta, atık miktarları azaltılarak geri dönüşümü sağlanmakta ve çevre kirliliği önlenmektedir.
işletme içerisinde ve dışarısında tüm çevre mevzuatlarına ve idari düzenlemelere uyarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirmek, kaynakların doğru kullanılması ve atıkların en doğru şekilde ayrıştırılması yolu ile hava, su ve gürültü kirliliğini ve bunların insan sağlığına ve doğaya olan olumsuz etkilerini önlemek, çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerle sağlık, çevre ve doğal hayatın sürekliliğinin korunmasını sağlamak ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak Asur otel çevre yönetim felsefesini oluşturmaktadır.
Yürürlükte olan çevre kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyar, tüm gereklilikleri yerine getiririz; faaliyetlerimiz kendimizi sürekli iyileştirerek gerçekleştiririz.
 
                                         İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
 
İşyerimizi, çalışanlarımızı, misafirlerimiz ve tedarikçilerimizi korumak, güvenli bir iş ortamı oluşturmak ve sürekliliği sağlamak amacı ile;
            *İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülüklere uyarız.
            *İş Sağlığı ve Güvenliği ve iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimseriz.
            *Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koyarız.
            *İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmayı hedefleriz.
            *İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yaptığımız çalışmaları, öncü ve örnek olmak adına tüm çalışanlarımızla ve çevremiz ile paylaşırız.
 
 
 
                                        ÇEVRESEL SATINALMA POLİTİKASI
 
Satınalmada en önemli hedef kriter atıkları en aza indirmek ve mümkünse hiç atık üretmemek ve . Satın almada sürekliliğin sağlanmasıdır.
Bu hedef dahilinde kuruluşta uygulanacak mal-kabul uygulamaları;
•      Satın alım yapılırken yeniden kullanılma özelliği bulunan ürünler, depozitolu ürünler veya geri dönüşümsüz atık oluşturmayacak organik ürünler tercih edilecektir.
•      Bardak, çatal, buklet malzemeleri gibi tek kullanımlık ürün ve sarf malzemeleri yerine tekrar kullanılabilen, doldurulabilen, eğer hiçbiri mümkün değilse çevreye en az zararlı ve geri dönüştürülebilen ürünleri tercih EDİLECEKTİR.
•      Satın alma tercihini tek kullanımlık ve plastik/kağıt ambalajlı ürünlerden yana kullanılmayacaktır.
•      Tek kullanımlık ürünlerin ve sarf malzemelerinin satın alınması zorunlu ise (örneğin temizlik malzemeleri, kırtasiye ürünleri vb.) bu ürünlerin satın alınması, kullanılması ve geri dönüşümü dikkatle izlenilecek ve yönetilecektir.
•       Tek kullanımlık ürünlerin nasıl geri dönüşüme yönlendirilebileceğine ve tek kullanımlık ürünlerin kullanımının azaltılmasına dair yönerge ve talimatlar bu konuda personele eğitim verilecektir.
•      Atık gıdalar için hayvan barınakları ile anlaşma sağlanacak ve gıda zıncırı bozulmadan ılgılı gıdanın hayvan barınaklarına ulaştırılması sağlanacaktır.
•      Odalarda bulunan tek kullanımlık pet şişe, karton bardak, paketli ürünler gibi ürünlerin kademeli olarak kaldırılacak, kullanılan gıda ürünlerinin ve diğer malzemelerin poşetlenmesi gibi uygulamaların sonlandırılmasına yönelik hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere uyum sürecinin izlenerek raporlanması yönetim gözden geçirme toplantılarında görüşülecektir.
•       Satın alım yapılırken gereksiz ambalajdan kaçınılması önemlidir. Kâğıt ve plastik bardak, tabak, çatal, kaşık, pet şişe içinde su vb. ürünler yerine yeniden kullanım özelliği bulunan cam ve metal ürünler tercih edilecektir.
•      Sık kullanılan malzemeler (örneğin yüzey temizleyiciler) küçük ebatlı ambalajlar yerine daha büyük ebatlı ambalajlarda alınarak oluşacak plastik atık miktarı azaltılacaktır.
•      Verimli satın almaya yönelik hedeflerin açıkça belgelenmiş ve ilan edilmiş olması (herkesçe görülebilir yerlerde yer alması, dijital ortamlarda, QR kod ile veya web sitesinde paylaşılması) önem arz etmektedir.
•      Gerekli mal ve ürünlerin doğaya, cevreye zarar vermeyen ürünlerden üretilmesi, öncelik geri dönüşümlü ve eko etiketli ürünlere verilecektir.
•      Özellikle ahşap, kâğıt, balık, diğer gıdalar ve vahşi doğadan gelen ürünler açısından çevre sertifikalı ürünler ve tedarikçiler tercih edilecektir.
•      Sertifikalı ürünlerin ve tedarikçilerin mevcut olmadığı yerlerde, büyüme veya üretimin kökeni ve yöntemleri dikkate alınacaktır.
•      Tehdit altındaki türler kullanılmaz veya satılmaz.
•      Bitkisel ve hayvansal urunlerin neslini tehlikeye atacak tedariklerden kaçınılacaktır.
•      Ürünlerde öncelik çevre sertifikalı urunler tercih edilecektir.
•      Bütün mal (malzeme, hammadde, mamul ve yarı mamul ürünler ) tedarikleri ve satın alımları, Gıda Kanun ve Mevzuatlarına, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hıfzıssıhha Kanunu ve mevzuatlarına uygun, TSE Hijyen ve Sanitasyon Sistemleri gereğince gerekli belgelere sahip olan satın alma standartlarına uygun olan tedarikçilerden ve onların ilgili sertifikalara sahip ürünlerinden yapılacaktır.
•      Yerel adil ticaretin desteklenmesi amacıyla satınalma 100  km sınırları içerisindeki yerel satıcıdan yapılacaktır.
•      Onaylı tedarikçi firma listesi ve gerekli denetimlere tabi olmuş yerel firmalardan satınalma yapılacaktır.
•      Mal-ürün tedariki yapan firmalar, periyodik olarak denetlenecektir.
•      Tedariki yapılan temizlik, hijyen malzemeleri ve koruyucu ekipmanların CE Belgesine sahip olmasına dikkat edilecektir.
•      Gıda maddelerinde tarımda adil ticaret uygulamalrını benimseyen tedarikçilere öncelik verilecektir.
•      Tedariği gerçekleştirilen tüm kiyasal ürünlerin kullanımı le ilgili yetkili firma tarafından ilgili kişilere bilgilendirme eğitimleri planlanacak.
•      Tüm Gıda ürünleri için Tarım ve Orman müdürlüğü izin belgeleri tedarikçi firmalardan alınarak bilgisayar ortamında saklanacak.
•      Haşere ilaçlama, dezenfeksiyon ve Mutfakta kullanılan kimyasal ürünlere ait MSDS Güvenlik bilgi föyleri tedarikçi firmalardan tedarik edilerek bilgisayar ortamında saklanacak.
•      Mal kabul sırasında güvenli fiziki mesafe kuralları ihlal edilmeyecektir.
•      Mal kabulünde çalışan personellerimiz kişisel koruyucu ve bulaş önlemlerini alacaklardır. (Maske, siperlik, eldiven, önlük, el hijyeni vb. )
•      Önlemler gereğince mal kabulünde yaşanacak yığılmalar ve birikmelerin önüne geçebilmek için gereken planlamalar yapılacaktır.
•      İşletmelere kabulü yapılan mallar Koli ve kutularından çıkarılamayacak malların, kolilerinin dezenfeksiyonu yapılarak depolama alanlarına gönderilecektir.
•      Mal kabulü (tesellüm) ile beraber direk olarak tüketime ve misafir kullanımına verilecek ürünler kolilerinden çıkarıldıktan sonra detaylı şekilde dezenfekte işleminden geçirilerek kullanıma verilebilecektir.
•      Tesellüm işleminden sonra depoya alınan ürünlerin kullanıma verilmeden önce en az 12 saat boyunca depolarımızda bekletilmesi tavsiye edilir, bu süreye uyulamayacak durumlarda ise malzeme ve ürünler kutu veya kolilerinden çıkarılarak dezenfekte edilmek sureti ile kullanma verilecektir.
•      İşletmemizde kişisel koruma ve bulaş önlemlerini almamış tedarikçi firma çalışanlarına mal kabulü sırasında gerekli kişisel koruyucu donanım tedariği yapılacaktır.
•      Tedarikçi İşletmeler Satın alma departmanı tarafından, işletme içerisinde Covid-19 kapsamında alınan bu önlemler ve aksiyonlar hususunda önceden bilgilendirilecek ve işletme içerisinde bu kurallara uygun davranmaları garanti altına alınacaktır.
•      İlk defa satın alması yapılan mutfak alet ve edevatları, çelik servis takımları, cam ve porselen servis takımları vb. Yıkanabilir malzemeler, kullanma verilmeden önce bulaşık makinesi ile yıkandıktan sonra kullanım için ekipman deposuna alınacaktır.
•      Atik ve iade ürünler kontrollü bir şekilde atık ve iade alanında beklemeye alınarak tedarikçi firmaya ulaştırılması sağlanacak.
•      Tedarik etmiş olduğumuz ürünlerde önceliğimiz çevre sertifikasına sahip,iyi tarım uygulamalarını dikkate alan tedarikçilerden sağlanmaktadır.
•      Gıda ve gıda ile temas eden ürün ve ambalajlar için çevre şehircilik ve iklim bakanlığı tarafından verilmiş olan çevre etiketli ürünler, ISO 14001, ıyı tarım uygulamaları, AB ye ait ECO Label,  BRC, Organik tarım, organik su Belgelerine sahip tedarikçilerden seçilmektedir.
•      Gıda dışı ürünler için ISO 9001 KYS, ISO 27001 standartları mevcut firmalara öncelik verilmektedir.
•      Avlanması yasak kara hayvanlarının av mevsimi veya avcılık bölgeleri dışında avlanan hayvanların yasal zorunluluğuna dikkat edilmektedir.
•      Yerel ve adil ticareti destelemek amacı ile tüm ürün ve hizmetler en yakın tedarikçiden satın alınacaktır.
•      Yeniden kullanılabilir iade edilebilir ve geri dönüştürülmüş ürünlerin satınalma operasyonunda önceliğini taahhüt ederiz.
•      Toplu alımlarda satın alınan malzemeler belirlenerek öncelikle ambalajsız ve iade edilebilir ambalajlarda, bunun mümkün olmadığı durumlarda tek ve büyük ambalajlarda satın alma işlemi gerçekleştirilecektir.
•      Sarf malzemeleri ve tek kullanımlık ürünlerin satın alınması izlenmektedir. Ve bu ürünlerin atık miktarını minimuma indirmek için maksimum önlemler alınmaktadır.
 
                                                   ENERJİ  POLİTİKASI
 
Fosil yakıt, tüketimi sırasında atmosfere salınan sera gazları, hava kirliliğine ve çeşitli hastalıklara sebep olabilmekte, turizmin doğal kaynakları arasında yer alan temiz çevre ve  temiz havanın zarar görmesine ve kalitesinin düşmesine yol açmaktadır.
Bu nedenle Mümkün olduğunca enerji tüketimizi azaltmak için önlemler almış bulunuyoruz.
Bu önlemler arasında günlük-gecelik enerji tüketimizi ölçüp tüketilen elektrik enerjisi, doğalgaz, araçlarda kullanılan akaryakıt ayrı ayrı ölçüp izliyoruz. Bu analiz sonuçlarında tükettiğimiz enerji miktarını azaltacak önlemler alıyor ve orta - uzun vadeli sayısal hedeflere sahip oluyor ve bu hedeflere ulaşmak için bir yol haritası belirliyoruz.
İlerleyen dönemlerde yapılacak alt yapı yatırımları ile birlikte elektrik enerjisi tüketiminde yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjiyi tercih etmekteyiz
Tesisimizde enerji tüketimini en aza indirecek ekipmanlar, enerji tasarrufu en yüksek ürünler tercih edilmektedir. Tesisimizde fotoselli ve led aydınlatmalar, enerji tasarruflu klima ve ısıtma sistemleri, ısı pompaları, kullanılmaktadır. Ayrıca İşletmenin olası enerji kayıplarını önlemek için içinde bulunduğu binanın her türlü izolasyon, yalıtım vb. uygulamaları eksiksiz olarak yapılmıştır